Menu Luk

Ophavsret

 

KOPIBUTIKKERS MASKINER MÅ IKKE ANVENDES TIL KOPIERING AF BØGER

For at beskytte forfatteres ophavsret og dermed deres indtjeningsmuligheder,  sætter Ophavsretsloven rammer for, i hvilket omfang, der må kopieres fra bøger, herunder lærebøger.

Af lovens §12 fremgår, at ”Af et offentligt værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.”

Samme paragraf fastslår dog også, at kopiering ikke må finde sted på maskiner, der ”er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.”

Det vil altså sige, at enhver form for kopiering af bøger på vores maskiner er i strid med loven. Det gælder uanset om det er en ”original” bog eller det er en kopi af bogen, og uanset om det er hele bogen eller kun et udsnit.

Til gengæld kan kopimaskiner alle andre steder end i kopibutikker fuldt lovligt anvendes, når blot kopien skal anvendes privat. Som studerende er man ”privat”, og man kan derfor eksempelvis bruge de maskiner, der normalt mod betalings kan anvendes på uddannelsesstedet.

Vi har ofte kunder, der nævner en ”20%-regel”, idet de mener, at man må kopierer 20% fra en lærebog. Som nævnt ER DET TILLADT at kopiere til privat brug; men denne ret har uddannelsessteder ikke. De har til gengæld typisk indgået aftale med Copydan, som giver dem ret til at kopiere dele af bøger. Honoraret fra disse aftaler fordeles fra Copydan tilbage til forfatterne m.fl.

Læs mere om Copydan her.